Προγραμματικοί Άξονες

1. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
2. ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ
4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
5. ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
6. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
7. ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΟΙΚΗΣΟΥΜΕ

1. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Η πόλη μας, έχει αναπτυχθεί άναρχα σε πολλές περιοχές με αποτέλεσμα να υπάρχει εμφανής έλλειψη κοινόχρηστων χώρων πρασίνου.

Το πρόβλημα της καθαριότητας έχει γίνει πλέον έντονο λόγω έλλειψης προσωπικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.

Η παραλία της Καλαμαριάς έχει απαξιωθεί λόγω της αδιαφορίας, που έχει επιδείξει η Διοίκηση την τελευταία δεκαετία.

Το πρώην στρατόπεδο «Κόδρα» έχει εγκαταλειφθεί εδώ και πολλά χρόνια, μέσα σε ένα περίπλοκο γραφειοκρατικό πλαίσιο, χωρίς να υπάρχει σχέδιο αξιοποίησής του.

Γνωρίζοντας λοιπόν τα προβλήματα, η «Γενιά Δημιουργίας» έχει πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη των υποδομών σε κάθε περιοχή του Δήμου μας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

Πιο αναλυτικά, προτεραιότητά μας αποτελούν τα παρακάτω:

 1. Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Καλαμαριάς με ολοκληρωμένο σχέδιο, με όραμα και προοπτική, ώστε να αποτελέσει ένα υπερτοπικό κέντρο αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού. Εκεί οφείλουμε να βασίσουμε και την τουριστική ανάπτυξη της πόλης.
 2. Δημιουργία υποδομών και κινήτρων, για την αναζωογόνηση της δημοτικής αγοράς του Φοίνικα και τη μετεξέλιξή της σε ένα σύγχρονο εμπορικό κέντρο. Παράλληλα, ενισχύουμε σε πρώτη φάση τις τοπικές αγορές του Αγίου Ιωάννη και του Βότση.
 3. Διεκδίκηση χώρων από το Δημόσιο και άμεση αξιοποίησή τους για τη δημιουργία έργων μικρής και μεγαλύτερης κλίμακας.
 4. Καταγραφή και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού και πρόταση συνεκμετάλλευσης προς τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών χώρων. Ανανέωση χρησιδανείων για την κάλυψη των δημοτικών αναγκών (πάρκα αναψυχής, παιδικές χαρές, νηπιακοί σταθμοί, χώροι στάθμευσης οχημάτων).
 5. Επισκευή του οδικού δικτύου της Καλαμαριάς ανεξάρτητα αν έχει ο Δήμος αρμοδιότητα ή όχι.
 6. Μείωση ή και μηδενισμός του ενεργειακού «αποτυπώματος» των δημοτικών κτιρίων με την προώθηση προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισής τους, μέσω Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. χρήση φωτοβολταϊκών στις στέγες όλων των δημοτικών κτιρίων).
 7. Κίνητρα αύξησης του πρασίνου και στήριξη κατοίκων που θέλουν να “πρασινίσουν” τα μπαλκόνια τους και τις ταράτσες τους.
 8. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση σε συνεργασία με περιβαλλοντικές οργανώσεις και οργανισμούς για αναπλάσεις πάρκων και δενδροφυτεύσεις με την εθελοντική συμμετοχή μαθητών και κατοίκων.
 9. Δράσεις και πρωτοβουλίες για την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών του Δήμου. Στόχος η εξασφάλιση της λειτουργικότητάς τους και η οικονομική, πολιτιστική και οικιστική ανασυγκρότησή τους με τη δημιουργία κοινοτικών κέντρων και χώρων οικονομικής, πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας σε όλη την Καλαμαριά.
 10. Ενίσχυση του στόλου των απορριμματοφόρων μέσω κονδυλίων του ΕΣΠΑ.
 11. Δημιουργία πάρκου περιπάτου κατοικιδίων και Κέντρου Προστασίας Ζώων στο πρώην στρατόπεδο «Κόδρα».
 12. Εφαρμογή της υποχρεωτικής στείρωσης, ηλεκτρονικής σήμανσης και εμβολιασμού όλων των αδέσποτων ζώων εντός των ορίων του Δήμου. Πραγματοποίηση ελέγχων νομιμότητας στους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς.
 13. Δημιουργία νέων Δημοτικών κοιμητηρίων, σε συνεργασία με όμορους Δήμους, σε μεγαλύτερο χώρο και επανακαθορισμός των Δημοτικών τελών ταφής.
 14. Εφαρμογή της μόνιμης τοποθέτησης του συνολικού αριθμού των κάδων (πράσινων, μπλε και καφέ), ανά περιοχή.
 15. Εύρεση πηγών χρηματοδότησης για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού στην καθαριότητα (στολές, μηχανήματα κτλ), με άμεσο όφελος την εξοικονόμηση Δημοτικών πόρων και την αποτελεσματικότητα.
 16. Συμβάσεις στην καθαριότητα, ώστε να αντιμετωπιστούν σοβαρές και έκτακτες περιπτώσεις, όταν και όποτε ο Δήμος και το υπάρχον προσωπικό δυσκολεύεται ή αδυνατεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά.
 17. Εύρεση ενός μεγάλου χώρου για τη δημιουργία κεντρικού «πράσινου σημείου», όπου θα συγκεντρώνονται όλα τα ογκώδη (μπάζα, κλαδιά, έπιπλα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές), εκτός από τις «γωνιές ανακύκλωσης» (μπαταρίες, λαμπτήρες) που ήδη υπάρχουν και θα επεκταθούν σε όλες τις γειτονιές.
 18. Στηρίζουμε τη στενή συνεργασία του Δήμου μας για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των δημοτικών αποβλήτων των συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων, με φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ). Στόχος η μείωση των δαπανών και η ταυτόχρονη εξοικονόμηση πόρων.
 19. Σύνταξη μελετών για το πρώην στρατόπεδο «Κόδρα» και αξιοποίησή του, με τη δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου.
 20. Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την εύρεση ιδιώτη-μισθωτή με σκοπό την ενοικίαση του καφέ-μπαρ Remezzo, αφού πρώτα διεκδικήσουμε την ανανέωση του χρησιδανείου.
 21. Ενεργοποίηση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον Δήμο Θεσσαλονίκης για θέματα τουρισμού και συγκρότηση Γραφείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
 22. Αστυνόμευση και τήρηση των δημοτικών κανονισμών και της νομοθεσίας, με σκοπό την ευταξία της πόλης μέσω της επανίδρυσης της Δημοτικής Αστυνομίας.

 

2. ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η πόλη της Καλαμαριάς δεν είναι φιλική για περπάτημα ή κίνηση με παιδικό καρότσι, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται καθημερινά οι συνδημότες μας.

Η έλλειψη θέσεων στάθμευσης, η απουσία ποδηλατοδρόμων και η ανυπαρξία ευρύχωρων πεζοδρομίων μαρτυρούν του λόγου το αληθές. Οι δομές προσβασιμότητας των ΑμεΑ είναι ελλιπείς και όπου υπάρχουν είναι κακοσχεδιασμένες.

Οι προβληματικές υπηρεσίες του ΟΑΣΘ έχουν ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού.

Η Γενιά Δημιουργίας σχεδίασε και δεσμευόμαστε να εργαστούμε υλοποιώντας αυτό το σχέδιο που προβλέπει:

  1. Δημιουργία χώρων στάθμευσης με την αξιοποίηση των κατάλληλων δημοτικών, δημόσιων και ιδιωτικών εκτάσεων.
 1. Εφαρμογή καινοτόμου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης με την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Οι οδηγοί πλέον μπορούν να ενημερώνονται από μια εφαρμογή ή από ενημερωτικούς πίνακες σε κομβικά σημεία, για τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης ανά οδό και σε πραγματικό χρόνο. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα αστυνόμευσης και τήρησης των κανόνων κυκλοφορίας και στάθμευσης. Επίσης στοχεύουμε στη βέλτιστη αξιοποίηση των δύο δημοτικών χώρων στάθμευσης στο κέντρο του Δήμου, οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα βιωσιμότητας.
 2. Διεκδίκηση της αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών που παρέχει ο Ο.Α.Σ.Θ. στην Καλαμαριά τόσο σε τοπικό όσο και σε υπερτοπικό επίπεδο. Ο διάλογος, μεταξύ όλων των φορέων της πόλης αυτοδιοικητικών και παραγωγικών, είναι απαραίτητος για την καταγραφή των προβλημάτων και την από κοινού αντιμετώπισή τους.
 3. Σχεδιασμός για τη διασύνδεση των περιφερειακών περιοχών του Δήμου, μέσω δωρεάν Δημοτικής συγκοινωνίας, με το Μετρό του οποίου η γραμμή από Καλαμαριά έως το Σιντριβάνι θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις εξαγγελίες της Μετρό Θεσσαλονίκης το 2021.
 4. Δρομολόγηση των έργων επιφανείας οδού γύρω από τους σταθμούς του Μετρό, με απαίτηση από το Δήμο προς την Μετρό Θεσσαλονίκης για κατασκευή parking, φυτεύσεις δένδρων κλπ.
 5. Ανασχεδιασμός, κατασκευή και επέκταση όπου υπάρχει του δικτύου των ποδηλατοδρόμων, ώστε να εξυπηρετούν μεγαλύτερο τμήμα του Δήμου, σε συνδυασμό με επενδύσεις για τη συντήρηση και τον έλεγχό τους. Κατασκευή ποδηλατοδρόμου στις οδούς Πλαστήρα και Σοφούλη και διασύνδεση του με τον ποδηλατόδρομο του παραλιακού μετώπου του Δήμου Θεσσαλονίκης.
 6. Δημιουργία ασφαλών και ευρύχωρων πεζοδρομίων και πρόσβαση των ΑμεΑ σε όλες τις περιοχές του Δήμου με ράμπες. Αποτελεί μείζον θέμα ποιότητας ζωής για εμάς η συντήρηση και η πύκνωση όλων των δομών προσβασιμότητας των ΑμεΑ στο Δήμο μας. Εύκολη πρόσβαση σε χώρους περιπάτου, πάρκα, υπηρεσίες, σχολεία και καταστήματα.
 7. Ενίσχυση του στόλου και επέκταση της λειτουργίας των δημοτικών λεωφορείων, για τους μαθητές, τους ηλικιωμένους, καθώς και για τα ΑμεΑ ανεξαρτήτως ηλικίας, όλο το 24ωρο.
 8. Αύξηση του αριθμού θέσεων στάθμευσης ΙΧ για ΑμεΑ, σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα και αυστηρή επιτήρηση από τη νεοσύσταση Δημοτική Αστυνομία.
 9. Εγκατάσταση αντίστροφης χρονομέτρησης στους σηματοδότες και δημιουργία περισσότερων ισόπεδων κυκλικών κόμβων. Με αυτόν τον απλό τρόπο διευκολύνουμε την κίνηση των οχημάτων καταργώντας πολλούς φωτεινούς σηματοδότες
 10. Χρήση διατάξεων φωτισμού των διαβάσεων, για την ασφάλεια των πεζών τις νυχτερινές ώρες, σε οδούς με μεγάλη κίνηση υπερτοπικού χαρακτήρα, όπου συνήθως αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες από τα οχήματα (Ανδριανουπόλεως, Εθν. Αντίστασης, Ελ Βενιζέλου κ.α.)
 11. Εγκατάσταση οδοδεικτών επί στύλου στις γωνίες των κεντρικών οδών, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών.
 12. Αντικατάσταση όλων των κοινών λαμπτήρων φωτισμού, επί των στύλων, με σύγχρονους λαμπτήρες τύπου LED. Επιτυγχάνουμε έτσι υψηλότερη φωτεινότητα τις νυχτερινές ώρες και εξοικονόμηση ενέργειας.

 

3.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ

Άμεση μέριμνά μας είναι  η συμμετοχή και ενεργοποίηση πολλών ανθρώπων και ιδιαίτερα αυτών που έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και ιδέες, ώστε να υλοποιήσουν τις λύσεις εκείνες που θα δρομολογήσουν την πορεία του Δήμου σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξής του.

Η υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών που έχουν εφαρμοστεί σε Ευρωπαϊκές πόλεις, μπορεί να αποδώσει σημαντικά έσοδα στα ταμεία του Δήμου και να οδηγήσει στην αναβάθμιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.

Ο σχεδιασμός ενός πλάνου ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, επιβάλλεται να προχωρήσει μέσω της συνεργασίας με φορείς της πόλης μας.

Κινούμενοι δυναμικά με γνώση και όραμα στοχεύουμε να υλοποιήσουμε τα εξής:

 1. Δημιουργία εργαλείων ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων της Καλαμαριάς. Κάθε αίτημα να παρακολουθείται από υπάλληλο του Δήμου και να ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την πρόοδο της υπόθεσής του, σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η άμεση εξυπηρέτησή του.
 2. Δημιουργία υποδομών για τη στήριξη των περιφερειακών εμπορικών κέντρων της Καλαμαριάς, όπως της αγοράς του Φοίνικα, η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα εμπορικό κέντρο υπερτοπικού χαρακτήρα.
 3. Πλήρης εκσυγχρονισμός του συστήματος παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και εφαρμογή της Κάρτας του Δημότη (ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών του Δήμου).
 4. Δυναμική και ποιοτική συμμετοχή του Δήμου σε καινοτόμες δράσεις και Ευρωπαϊκά προγράμματα υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων, δημιουργίας τεχνολογικών hubs και διοργάνωση start-up weekends. Στοχεύουμε στη νεανική επιχειρηματικότητα και θέλουμε να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης στην Καλαμαριά. Σύσταση θερμοκοιτίδας καινοτόμων επιχειρήσεων, σε συνεργασία με φορείς όπως π.χ. το Τεχνικό Επιμελητήριο, η Τεχνόπολις, το ΕΚΕΤΑ κ.α. με κίνητρα και διευκολύνσεις προς τις νεοφυείς επιχειρήσεις.
 5. Μειωμένα δημοτικά τέλη για τους νέους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν την Καλαμαριά για έδρα τους, τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας τους.
 6. Μειωμένα ή μηδενικά δημοτικά τέλη για την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε περιφερειακές περιοχές του Δήμου, ανάλογα με τις χρήσεις γης που επιτρέπονται σε κάθε περιοχή.
 7. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα επιδοτούμενης επιμόρφωσης ανέργων για την απόκτηση γνώσεων άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, με δικαιούχους τους δημότες Καλαμαριάς. Αξιοποίηση σχετικών προγραμμάτων από φορείς όπως η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.
 8. Την αναβάθμιση του λογισμικού και του υλικού εξοπλισμού του δημοτικού δικτύου Wi-Fi.
 9. Ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα της «έξυπνης στάθμευσης» οχημάτων.
 10. Δημιουργία ψηφιακού συστήματος και οπτικοακουστικού υλικού, για τα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της πόλης (ιστορικά μνημεία, εκκλησίες).
 11. Δημιουργία μιας ολοκληρωμένης δικτυακής πλατφόρμας για online πληροφορίες και υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις. Επιπλέον προωθούμε την επικοινωνία των δημοτών με τη Διοίκηση και δίνουμε κίνητρο στις ηλεκτρονικές πληρωμές προς το Δήμο.

 

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Οι ανάγκες των οικογενειών και όλων των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων μπορούν σε σημαντικό βαθμό να εξυπηρετηθούν από έναν σύγχρονο, φιλικό Δήμο. Η στήριξη της οικογένειας των εργαζόμενων γονιών όπως και της πολύτεκνης και της μονογονεϊκής οικογένειας αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη Γενιά Δημιουργίας.

Καθοριστική παράμετρος του κοινωνικού προσώπου ενός Δήμου είναι και η μέριμνα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και για τα άτομα της 3ης ηλικίας.

Σε μια σύγχρονη πόλη κρίνεται απαραίτητο να γίνουν όλες οι ρυθμίσεις-διευκολύνσεις, που θα  επιτρέπουν στα άτομα αυτά να συμμετέχουν καθημερινά σε όλες τις δραστηριότητες. Σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε τις δομές που θα κάνουν ευκολότερη τη ζωή όλων των συνδημοτών μας.

Η Γενιά Δημιουργίας δεσμεύεται να σταθεί έμπρακτος συμπαραστάτης τους δείχνοντας την αλληλεγγύη και την κοινωνική πρόνοια με μια σειρά από συγκεκριμένες κινήσεις:

 1. Υποστήριξη των εργαζόμενων γονέων με κάλυψη της ανάγκης φροντίδας των παιδιών προσχολικής ηλικίας από δημοτικές δομές αλλά και με τη συνέργεια του ιδιωτικού τομέα.
 2. Οργάνωση γευμάτων αλληλεγγύης αναξιοπαθούντων δημοτών, σε όλες τις μεγάλες εορτές (εθνικές και θρησκευτικές) του έτους.
 3. Μειωμένες εισφορές, των παιδιών των πολυτέκνων και των μονογονεϊκών οικογενειών σε πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες του Δήμου.
 4. Μέριμνα για την ενίσχυση μονογονεϊκών οικογενειών, ανέργων, αστέγων και κακοποιημένων γυναικών, μέσω των κοινωνικών δομών-υπηρεσιών του Δήμου.
 5. Υλικοτεχνική αναβάθμιση όλων των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών και πρόσληψη τραπεζοκόμων για τα νηπιαγωγεία. Λειτουργία όλων των σταθμών και τους θερινούς μήνες.
 6. Επανασχεδιασμός των προγραμμάτων στήριξης των ατόμων 3ης ηλικίας που χρειάζονται υποστήριξη για μια αξιοπρεπή διαβίωση, αφού προηγουμένως έχει υλοποιηθεί η καθολική απογραφή τους (με επικαιροποίηση των καταλόγων ανά έτος),με σκοπό τη διακρίβωση των εξατομικευμένων αναγκών τους.
 7. Δέσμευση για τη διατήρηση της Βοήθειας στο Σπίτι . Εξεύρεση πόρων και δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων εθελοντών για την επιχειρησιακή βελτίωσή του.
 8. Ουσιαστική αναβάθμιση των ΚΑΠΗ του Δήμου, με εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής υποδομής (υπολογιστές, Wi-Fi) και πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού. Ανακαίνιση των χώρων ώστε να είναι πιο λειτουργικοί, εμπλουτισμός του προγράμματός με νέες δραστηριότητες (χορωδία, θέατρο) και διοργάνωση εκδρομών όλο το χρόνο.
 9. Δημιουργία νέων, και συστηματική αστυνόμευση και συντήρηση των υφιστάμενων, υποδομών για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ σε όλους τους δημόσιους χώρους. Δημιουργία παιδικών χαρών για χρήση από παιδιά με κινητικά προβλήματα και εξασφάλιση της πλήρους πρόσβασής τους στις δημοτικές δομές, αλλά και σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 10. Ενεργοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης των ΑμεΑ, με την συγχρηματοδότηση της ΕΕ, για την ανάδειξη και καλλιέργεια των γνώσεων και των ικανοτήτων, με στόχο την αξιοποίησή τους σε θέσεις υπηρεσιών του Δήμου μας.
 11. Καταγραφή των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με στόχο την ύπαρξη και βελτίωση των αναγκαίων σχολικών υποδομών Στόχος αποτελεί να μη συσσωρεύεται μεγάλος αριθμός μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε συγκεκριμένα σχολεία.
 12. Προώθηση και ενημέρωση της Αυτόνομης Διαβίωσης για ΑμεΑ. Μέσω της αξιοποίησης των ακινήτων του Δήμου μπορεί να δημιουργηθεί οίκημα για τη αξιοπρεπή διαβίωσή τους.
 13. Άμεση οικονομική ενίσχυση από το Δήμο όλων των συλλόγων άμεσα, με διαφανείς διαδικασίες και ανάλογα με τις ανάγκες τους.
 14. Εκπαίδευση προσωπικού των δημοτικών υπηρεσιών στη χρήση της νοηματικής για την εξυπηρέτηση συμπολιτών μας με προβλήματα ακοής.
 15. Δημιουργία εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.
 16. Άμεση πρόσληψη και στελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών και δομών με ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και φυσικοθεραπευτές.
 17. Σχεδιασμός κέντρων δημιουργικών δραστηριοτήτων σε όλες τις περιοχές της Καλαμαριάς. Ενθάρρυνση και υποστήριξη από το Δήμο της εθελοντικής δράσης των συμπολιτών μας της 3ης ηλικίας ώστε να μπορέσουν να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους για την τέχνη, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό στη νέα γενιά.
 18. Καταπολέμηση παραβατικότητας και βίας στα σχολεία, με επιμορφωτικές δράσεις, σε συνεργασία με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 19. Θέσπιση κινήτρων και αναδιοργάνωση των δημοτικών δομών για εθελοντές. Η εμπειρία και η διάθεση για προσφορά πρέπει να αξιοποιηθεί, ώστε να αναδειχθεί και να διαδοθεί στην κοινωνία η σημασία του εθελοντισμού.
 20. Καταγραφή και αξιοποίηση των δημοτικών και δημόσιων κτιρίων. Η πλήρης αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος του Δήμου για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Δημοτών αποτελεί προτεραιότητά μας.
 21. Υποστήριξη και ανάπτυξη των προγραμμάτων απεξάρτησης και επανένταξης των συμπολιτών μας με προβλήματα εθισμού στο κοινωνικό σύνολο (συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ).
 22. Στο θέμα της Πολιτικής Προστασίας προβλέπονται σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών με εκπαιδευμένους και εξοπλισμένους εθελοντές από το Δήμο. Επιπλέον, προβλέπεται συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών πάνω σε φυσικές καταστροφές(σεισμός)και στην παροχή πρώτων βοηθειών(ΚΑΡΠΑ).
 23. Ενίσχυση των δωρεάν δημοτικών φροντιστηρίων, από εθελοντές καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.
 24. Ίδρυση Γραφείου Απασχόλησης που θα στοχεύει στην καταγραφή της ανεργίας, στην ανάπτυξη συνεργασίας με τον ΟΑΕΔ και οικονομικούς παράγοντες και στην πληροφόρηση των δημοτών και των επιχειρήσεων για τα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης των Υπουργείων και των Οργανισμών.
 25. Σύσταση Κέντρου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, για την επιλογή κατάλληλου επαγγέλματος, από τους νέους.
 26. Εφαρμογή του θεσμού του Δημοτικού Διαμεσολαβητή με σκοπό την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών του δημότη με τον Δήμο.

 

5. ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ξεχωριστή θέση στην προσπάθεια για την επανεκκίνηση του Δήμου μας, κατέχουν οι τομείς της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Συγκεκριμένα, η Δημοτική Αρχή έχει σημαντική ευθύνη στα ζητήματα υποδομών των σχολικών κτιρίων. Εκτός αυτού, η διαδικασία της μάθησης και η διάπλαση της προσωπικότητας του μαθητή είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τον κοινωνικό περίγυρό μας (οικογένεια-γειτονιά-πόλη).

Ο αθλητισμός συνδέει νέες μορφές φυσικής δραστηριότητας, με την τεχνολογία και με στοιχεία του τρόπου ζωής του κάθε δημότη. Η προώθηση του ρόλου αυτού είναι επιτακτική, τη στιγμή μάλιστα που οι αξίες του εθελοντισμού και του ερασιτεχνικού πρωταθλητισμού φθίνουν.

Επομένως, απαιτείται ο σχεδιασμός για την ενιαία χρήση όλων των αθλητικών χώρων, με παράλληλη ανάπτυξη δράσεων σε όλες τις περιοχές της Καλαμαριάς, πάντα με τη συνεργασία όλων των αθλητικών σωματείων της.

Η αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών χώρων καθώς και η δημιουργία νέων είναι εφικτός στόχος για τη Γενιά Δημιουργίας.

Τα πολιτιστικά δρώμενα αποκτούν βασικό ρόλο στο πρόγραμμά μας. Με όραμα και φαντασία και σε ανοικτή επικοινωνία με τους νέους της πόλης σχεδιάζουμε εκδηλώσεις, που θα στοχεύουν σε ουσία και περιεχόμενο. Η Καλαμαριά έχει ανάγκη να μπει στο χάρτη των Φεστιβάλ. Έτσι θα προσελκύσουμε πολλούς επισκέπτες όλο σχεδόν το χρόνο και, κατά συνέπεια, θα τονωθεί οικονομικά η τοπική αγορά.

Η Γενιά Δημιουργίας και ο Γιάννης Δαρδαμανέλης δεσμευόμαστε να υλοποιήσουμε μια σειρά  προτάσεων:

 1. Επανασχεδιασμός ενός προγράμματος ανανέωσης και συντήρησης του σχολικού κτιριακού αποθέματος, με Ευρωπαϊκούς και δημοτικούς πόρους.
 2. Δια βίου επιμόρφωση για όλους τους δημότες. Συνεργασία με πανεπιστήμια, επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και σεμιναρίων.
 3. Εκτεταμένο πρόγραμμα ανάπλασης και φύτευσης σχολικών αυλών, ώστε να αποτελέσουν χώρο παιχνιδιού και ασφαλούς παραμονής παιδιών τις εξωσχολικές ώρες.
 4. Στατικός έλεγχος όλων των σχολείων και των δημοτικών κτιρίων με σύμπραξη επιστημονικών φορέων, όπως το Α.Π.Θ.
 5. Δημιουργία δημοτικής διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας για τη διοργάνωση webinars.
 6. Αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου της Καλαμαριάς σε συνδυασμό με την ανάπλαση για τη δημιουργία ενός υπερτοπικού κέντρου πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής στα πρότυπα άλλων ελληνικών και ευρωπαϊκών παραλιακών πόλεων.
 7. Αναβάθμιση των μνημείων του Δήμου με παρεμβάσεις στο φωτισμό, τη συντήρηση και τον καλλωπισμό.
 8. Σχεδιασμός για την ενιαία χρήση όλων των αθλητικών χώρων της Καλαμαριάς με ανάπτυξη δράσεων σε όλη την Καλαμαριά. Η συντήρηση, ο εξωραϊσμός και η διατήρηση σε υψηλό επίπεδο των αθλητικών χώρων είναι προτεραιότητά μας και στόχος η δημιουργία νέων σε κάθε περιοχή της.
 9. Διοργάνωση διεθνών και εγχώριων ναυταθλητικών αγώνων σε συνεργασία με τους Ομίλους της περιοχής.
 10. Κατασκευή ενός επιπλέον Δημοτικού Αθλητικού κέντρου προκειμένου να στεγαστούν αθλήματα όπως τοξοβολία, πολεμικές τέχνες, πάλη κλπ.
 11. Διοργάνωση πολυθεματικών διαγωνισμών, όπου η διαρκής συμμετοχή των μαθητών θα επιβραβεύεται με εκπαιδευτικές εκδρομές στο εξωτερικό.
 12. Διοργάνωση θερινών προγραμμάτων εξοικείωσης με ξένες γλώσσες, ζωγραφική, θεατρική αγωγή και μουσική, για τους μαθητές του Δημοτικού.
 13. Κατασκευή υπαίθριου δημοτικού θεάτρου, για τα θερινά Φεστιβαλικά δρώμενα, ώστε να προσελκύσει επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή.
 14. Ριζική ανανέωση του «Παρά θιν’ αλός» (Κόδρα), με την προσέλκυση χορηγιών, με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού.
 15. Προώθηση του θεσμού των θερινών μουσικών συναυλιών στις σχολικές μονάδες της πόλης και στο Παλατάκι.
 16. Διοργάνωση εκθέσεων φωτογραφίας, ζωγραφικής και γλυπτικής, σε δημόσιους χώρους, σχολεία, Δημαρχείο, Πεζόδρομο και πλατείες. Θέλουμε να αναδείξουμε τη δυναμική των νέων καλλιτεχνών της Καλαμαριάς και να ενισχύσουμε την καλλιτεχνική εξωστρέφεια.
 17. Δημιουργία Μνημείου Προσφυγικού Πολιτισμού («απολυμαντήρια»).
 18. Κατασκευή Ναυτικού Μουσείου Καλαμαριάς (κτήμα Γεωργιάδη) και δενδροφύτευση του περιβάλλοντος χώρου αυτού.
 19. Υλοποίηση ενός σύγχρονου ψηφιακού-διαδραστικού Μουσείου για τον Ποντιακό Ελληνισμό και για τον Προσφυγικό Ελληνισμό, με σκοπό την διατήρηση και την ανάδειξη της ιστορίας και των παραδόσεων του τόπου μας.
 20. Συνεργασία με προοπτική κοινών δράσεων με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, που εδρεύει στο Δήμο μας.

 

6. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Η αξιοποίηση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού πλαισίου συνοχής της περιόδου 2021-2027 είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα στο όραμά μας για την Καλαμαριά. Αυτό ενισχύεται αν συνυπολογιστεί ότι από το 2021 οι Δήμοι θα είναι στρατηγικοί εταίροι και θα πρέπει να λειτουργούν και αυτόνομα.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι είναι άκρως απαραίτητη η ανασυγκρότηση των δομών του Δήμου που είναι επιφορτισμένες με την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, στο πλαίσιο ενός σχεδίου για την χρηματοδότηση υποδομών και την εισαγωγή ψηφιακών αναπτυξιακών εργαλείων στην πόλη.

Στην προσπάθεια αυτή θα αναζητήσουμε όλες τις καλές πρακτικές από Δήμους τόσο της Ελλάδας όσο και του Εξωτερικού.

Παράλληλα, θεωρούμε ότι για τα έργα που το μέγεθός τους απαιτεί ευρύτερες οικονομικές συνεργασίες, θα πρέπει να επιδιωχθούν και συμπράξεις με άλλους φορείς. Η Γενιά Δημουργίας διαθέτει ως συνεργάτες έναν σημαντικό αριθμό από επιστήμονες και τεχνοκράτες, που γνωρίζουν τους τρόπους διεκδίκησης και αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Ως παράταξη με σύγχρονο και ευρωπαϊκό τρόπο σκέψης και έχοντας τη γνώση και το σχέδιο θεωρούμε τα παρακάτω ως απαραίτητες και άκρως εφικτές και υλοποιήσιμες προτάσεις για την Καλαμαριά:

 1. Σχεδιάζουμε συνεργασίες με όμορους Δήμους, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, ακόμα και με Δήμους άλλων κρατών για ανταλλαγή ιδεών και τεχνογνωσίας.
 2. Δημιουργούμε ειδική ομάδα με έμπειρους και καταρτισμένους συνεργάτες, η οποία θα αναζητά, αποκλειστικά για την Καλαμαριά τα επιλέξιμα προς ένταξη Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης.
 3. Υλοποιούμε επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών και στον τομέα του περιβάλλοντος.
 4. Προσελκύουμε σοβαρές επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας που αφορούν στις ανανεώσιμες με μια σειρά κινήτρων.
 5. Αξιοποιούμε προγράμματα αντίστοιχα του «Open Mall» με σκοπό την ανάπτυξη των περιφερειακών υποβαθμισμένων περιοχών (Φοίνικας).
 6. Συμμετέχουμε ενεργά σε προγράμματα αντίστοιχα του «Δίκτυο Πόλεων», χωρίς να φεύγει καμία ευκαιρία αναξιοποίητη. Πρόκειται για μια σειρά προγραμμάτων, όπου ενώνουν τις δυνάμεις τους πολλές πόλεις της Ελλάδας, με κοινά χαρακτηριστικά (πόλεις με λιμάνι). Αυτές οι πόλεις αξιοποιούν την τεχνογνωσία έμπειρων Δήμων του εσωτερικού και του εξωτερικού προκειμένου να διεκδικήσουν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός τους η ανάπτυξή τους με την αύξηση των εσόδων από την τόνωση της τοπικής αγοράς.
 7. Προμηθευόμαστε νέα απορριμματοφόρα και εξοπλισμό, με σκοπό τον πλήρη εκσυγχρονισμό του στόλου στον τομέα της καθαριότητας.
 8. Δημιουργούμε Ναυτιλιακό-Τουριστικό Πάρκο, όπου θα λειτουργεί σύγχρονη μαρίνα σκαφών Ευρωπαϊκών προδιαγραφών και σύγχρονο αλιευτικό καταφύγιο με πλήρεις υποστηρικτές μονάδες.
 9. Προωθούμε τη στενή συνεργασία του Δήμου μας και των ανατολικών Δήμων για την ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου, όπου θα αναδεικνύονται καινοτόμες λύσεις παραγωγής, θα αναπτύσσεται έρευνα HI-TECH, θα στοχεύει στην αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, στη διαχείριση υδάτινων πόρων, αλλά και κλασσικών επιχειρηματικών δράσεων.
 10. Δημιουργούμε νέα Δημοτικά κοιμητήρια σε μεγαλύτερο χώρο, σε συνεργασία με όμορους Δήμους.
 11. Διεκδικούμε κονδύλια για την κατασκευή Δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών και λοιπών κοινωνικών δομών.

 

7. ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΟΙΚΗΣΟΥΜΕ

Η λογική που εκφράζουμε ξεκάθαρα είναι ότι εμείς ασκούμε Διοίκηση και όχι Διαχείριση του Δήμου.

Η άμεση εφαρμογή οργανωτικών αλλαγών καθίσταται πλέον αναγκαία για την επανεκκίνηση της Καλαμαριάς. Οφείλουμε να δράσουμε προς τον εκσυγχρονισμό της διοικητικής λειτουργίας και την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Είναι σημαντικό να υλοποιήσουμε αλλαγές στις δομές των υπηρεσιών και να ενισχύσουμε την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Πιστεύουμε στην αξία και την εμπειρία των εργαζομένων του Δήμου μας. Παράλληλα όμως πιστεύουμε και στην ορθολογική και  αξιοκρατική αξιοποίησή τους.

Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση επιτυγχάνεται μέσα από την αναβάθμιση της γνώσης και μέσα από μια διαδικασία συνεχούς ανάπτυξης των ικανοτήτων του προσωπικού.

Το ζητούμενο είναι η αναβάθμιση της ποιότητας της εξυπηρέτησης του πολίτη και του επιχειρηματία. Υπάρχουν οι μέθοδοι να εξοικονομήσουμε χρόνο, κόπο και πόρους.

Η Γενιά Δημιουργίας σχεδιάζει και προτείνει για τη Σύγχρονη Διοίκηση του Δήμου Καλαμαριάς:

 1. Δημιουργία διαπαραταξιακών παρατηρητηρίων για κάθε αντιδημαρχία. Αυτά παρακολουθούν την εφαρμογή της νομοθεσίας και όσων αποφασίζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.
 2. Δημιουργία αισθήματος ορθής διαχείρισης, προς όφελος όλων των δημοτών κι όχι των ημετέρων.
 3. Μια φορά το μήνα ο Δήμαρχος με τους αντιδημάρχους του θα απαντά σε απευθείας μετάδοση σε ερωτήματα των δημοτών μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής αλλά και διά ζώσης συναντήσεων.
 4. Επανασχεδιασμός του Οργανογράμματος του Δήμου, με σκοπό την αύξηση της απόδοσης των υπαλλήλων μέσω της αξιοκρατικής κατανομής. Αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών μέσω αναβαθμισμένης επικοινωνίας-συνεργασίας μεταξύ των Διευθύνσεων και των Τμημάτων. Στόχος αποτελεί η ποιοτική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών.
 5. Ενίσχυση του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 6. Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου απαιτείται να αποκτήσουν συστήματα πιστοποίησης για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων, την ασφάλεια των πληροφοριών. Επιπλέον, προτείνουμε να αποκτήσουν κανονισμό και διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού, ψηφισμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 7. Εισαγωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης, ως μια διαρκής διαδικασία, για όλους τους δημοτικούς υπαλλήλους, ξεκινώντας από όσους έχουν άμεση επαφή με τον δημότη.
 8. Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων αξιολόγησης και παροχής κινήτρων, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης τους και την ανάδειξη κριτηρίων για προαγωγή και αύξηση αμοιβών.
 9. Διαφάνεια όλων των συναλλαγών και εξορθολογισμός όλων των δαπανών του Δήμου.
 10. Ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών για ενδελεχή οικονομικό έλεγχο και κατάθεση σχετικού πορίσματος προς ενημέρωση των πολιτών, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 11. Επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας με καθήκοντα την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας του Κράτους, των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και την τήρηση της ευταξίας και της νομιμότητας στην πόλη μας.
 12. Θεσμοθέτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και παράλληλη λειτουργία με το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμαριάς που θα έχει συμβουλευτικό ρόλο και αρμοδιότητα εισήγησης θεμάτων νεολαίας σε αυτό.
 13. Εφαρμογή του θεσμού του Δημοτικού Συμπαραστάτη που θα συγκεντρώνει και θα αξιολογεί τα παράπονα και τις καταγγελίες των δημοτών και θα προχωρά σε ανάλογες νομικές ενέργειες προς το Δήμο (υπομνήματα, παραινέσεις, άσκηση ενδίκων μέσων).
 14. Εισαγωγή του Θεσμού των Δημοψηφισμάτων για τα θέματα που αφορούν το Δήμο και την αντιμετώπιση τοπικών θεμάτων. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά και μέσω εφαρμογής.
 15. Δημιουργία διαδραστικής ηλεκτρονικής σελίδας, όπου ο κάθε δημότης μπορεί να βλέπει τα καταχωρημένα προσωπικά στοιχεία του και να επικοινωνεί με το Δήμο. Έτσι, αναβαθμίζουμε την επικοινωνία της Διοίκησης με τον δημότη και δίνουμε τη δυνατότητα να λαμβάνει ο δημότης πλήρη ενημέρωση για τις δράσεις που πραγματοποιούνται στο Δήμο μας.
 16. Προώθηση των ΣΔΙΤ και των χορηγιών. Οι συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν ένα σύγχρονο εργαλείο για την τόνωση της οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης, αποβλέποντας παράλληλα στην αύξηση των εσόδων του Δήμου. Τα επιπλέον αυτά έσοδα, επιστρέφονται στους πολίτες μέσω προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας.