Νέα και Ανακοινώσεις

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Σειρά επισκέψεων της Γενιάς Δημιουργίας σε υπηρεσίες και φορείς του Δήμου Καλαμαριάς (Πολεοδομία)