Έγκριση χρηματοδότησης 6.600.000€ και έναρξη κατασκευής του Αλιευτικού Καταφυγίου Νέας Κρήνης

Η έγκριση χρηματοδότησης ποσού 6.600.000€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα» και η θετική γνωμοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανοίξαν τον δρόμο για τη δημοπράτηση και κατασκευή του Αλιευτικού Καταφυγίου Νέας Κρήνης, Καλαμαριάς. Μετά από πολλή δουλειά, αλλεπάλληλες πιέσεις και συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς, πετύχαμε, αυτό που κανείς δεν πίστευε μετά από δεκαετίες υποσχέσεων που έμεναν στα λόγια. Μια από τις δεσμεύσεις μας γίνεται πραγματικότητα ενισχύοντας έτσι τον πρωτογενή τομέα και ταυτόχρονα την οικονομιά της Καλαμαριάς.
Πριν από σαράντα χρόνια αποτελούσε μία ιδέα. Πριν τρία χρονιά είχε απορριφθεί. Σήμερα γίνεται πραγματικότητα!